• Artikel 86 Faillissementswet (86 FW)

    Uitvoerbaar bij voorraad

    1. Alle beschikkingen in zaken, het beheer of de vereffening des faillieten boedels betreffende, ook die welke niet uitgaan van de rechtbank, zijn uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, tenzij het tegendeel is bepaald.