• Artikel 314 Faillissementswet (314 FW)

    Rechter-commissaris houdt toezicht

    1. De rechter-commissaris houdt toezicht op de vervulling door de bewindvoerder van de door hem ingevolge deze titel te verrichten taken.
    2. De artikelen 65 en 66 zijn van overeenkomstige toepassing.