• Artikel 334 Faillissementswet (334 FW)

    1. Vervallen