• Artikel 213v Faillissementswet (213v FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure registergoed

    1. In afwijking van artikel 213o worden de gevolgen van een liquidatieprocedure voor de rechten van de verzekeraar op een registergoed beheerst door het recht van de lidstaat onder het gezag waarvan het register wordt gehouden.