• Artikel 276 Faillissementswet (276 FW)

    Einde surseance

    1. De surseance neemt een einde zodra de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan. Van deze beëindiging doen de bewindvoerders aankondiging op de in artikel 216 voorgeschreven wijze.