• Artikel 123 Faillissementswet (123 FW)

    Bewijs bij betwisting

    1. De schuldeiser, wiens vordering betwist wordt, is tot staving daarvan tot geen nader of meerder bewijs gehouden, dan hij tegen de gefailleerde zelf zoude moeten leveren.