• Artikel 360 Faillissementswet (360 FW)

    Geen hogere voorziening en cassatie in belang der wet

    1. Tegen de beslissingen van de rechter, ingevolge de bepalingen van deze titel gegeven, staat geen hogere voorziening open, behalve in de gevallen, waarin het tegendeel is bepaald, en behoudens de mogelijkheid van cassatie in het belang der wet.