• Artikel 207 Faillissementswet (207 FW)

    Niet ontvankelijk als schuldeisers zijn voldaan

    1. De schuldenaar of zijn erfgenamen zijn tot dit verzoek niet ontvankelijk, tenzij bij het verzoekschrift zij overgelegd het bewijs, waaruit blijkt, dat alle erkende schuldeisers, ten genoegen van elk hunner, zijn voldaan.