• Artikel 212hk Faillissementswet (212hk FW)

    Alsnog of opnieuw een overdrachtsplan

    1. [Vervallen per 01-01-2019]