• Artikel 177 Faillissementswet (177 FW)

    Diensten van de gefailleerde

    1. De curator kan ten behoeve der vereffening van de diensten des gefailleerden gebruik maken, tegen een door de rechter-commissaris vast te stellen vergoeding.