• Artikel 283 Faillissementswet (283 FW)

    Ondertekening door advocaat

    1. De verzoeken, te doen ingevolge de artikelen 219, 223, 225, 242, 243, 247, 247b, tweede lid, 270, 272, laatste lid, 278 en 280, eerste lid, moeten door een advocaat zijn ondertekend, behalve wanneer een verzoek wordt gedaan door de bewindvoerders.
    2. Een verzoek op de voet van artikel 51, eerste lid van de in artikel 5, derde lid, genoemde verordening wordt ingediend door een advocaat.
    3. Voor het instellen van beroep in cassatie is steeds de medewerking nodig van een advocaat bij de Hoge Raad.