• Artikel 152 Faillissementswet (152 FW)

    Schuldeiser kan homologatie bestrijden

    1. Op de bepaalde dag wordt ter openbare zitting door de rechter-commissaris een schriftelijk rapport uitgebracht, en kan ieder der schuldeisers in persoon, bij schriftelijk gemachtigde of bij advocaat de gronden uiteenzetten, waarop hij de homologatie wenst of haar bestrijdt.
    2. De gefailleerde is mede bevoegd, tot verdediging zijner belangen op te treden.