• Artikel 220 Faillissementswet (220 FW)

    Behandeling van het hoger beroep

    1. Bij de behandeling van het hoger beroep wordt het verzoek niet opnieuw in stemming gebracht, maar ieder schuldeiser is bevoegd in persoon, bij schriftelijk gemachtigde of bij advocaat aan de bestrijding of verdediging van de uitspraak, waartegen het beroep gericht is, deel te nemen.
    2. De behandeling heeft plaats in raadkamer; het arrest wordt uitgesproken ter openbare zitting.