• Artikel 212hl Faillissementswet (212hl FW)

    Mededeling overdrachtsplan aan curator

    1. [Vervallen per 01-01-2019]