• Artikel 213e Faillissementswet (213e FW)

    Schorsing verzoek tot faillietverklaring

    1. Indien op een verzekeraar een maatregel als bedoeld in de afdeling 3A.34 van de Wet op het financieel toezicht van toepassing is tegelijkertijd met een eigen aangifte door de verzekeraar, vervalt de eigen aangifte van rechtswege.