• Artikel 26 Faillissementswet (26 FW)

    Procedures; verifieerbare vordering

    1. Rechtsvorderingen, die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, kunnen gedurende het faillissement ook tegen de gefailleerde op geen andere dan een in artikel 110 bepaalde wijze worden ingesteld.