• Artikel 129 Faillissementswet (129 FW)

    Verificatie bij ontbindende voorwaarde

    1. Een vordering onder een ontbindende voorwaarde wordt voor het gehele bedrag geverifieerd, onverminderd de werking der voorwaarde, wanneer zij vervuld wordt.