• Artikel 212hq Faillissementswet (212hq FW)

    Aanpassing overdrachtsplan

    1. [Vervallen per 01-01-2019]