• Artikel 98 Faillissementswet (98 FW)

    Voortzetting door curator

    1. De curator is bevoegd het bedrijf van de gefailleerde voort te zetten. Indien er geen commissie uit de schuldeisers is benoemd, heeft hij daartoe de machtiging van de rechter-commissaris nodig.