• Artikel 212r Faillissementswet (212r FW)

    Derdenbescherming onbekendheid faillietverklaring

    1. In afwijking van artikel 52, tweede lid, bevrijdt voldoening na de bekendmaking van de faillietverklaring van een bank die geen natuurlijk persoon is tegenover de boedel indien degene die haar deed, bewijst dat hij niet bekend was met de faillietverklaring.