• Artikel 64 Faillissementswet (64 FW)

    Rechter-commissaris

    1. De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel.