• Artikel 309a Faillissementswet (309a FW)

    Uitzondering verpanding bij financiële zekerheidsovereenkomst

    1. Van de goederen als bedoeld in artikel 309, eerste lid, zijn uitgezonderd de goederen die uit hoofde van een financiëlezekerheidsovereenkomst als bedoeld in artikel 51 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn verpand.