• Artikel 213ij Faillissementswet (213ij FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure aanhangige rechtsvorderingen

    1. In afwijking van artikel 213o worden de gevolgen van de liquidatieprocedure voor een aanhangige rechtsvordering betreffende een goed waarover de verzekeraar het beheer en de beschikking heeft verloren, uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig is.