• Artikel 343 Faillissementswet (343 FW)

    1. Vervallen