Boek 7a - Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Volmacht tot invordering

Volmacht tot invordering van loon, pensioen of andere periodieke vorderingen ter zake van eene arbeidsovereenkomst, onder welken vorm of welke benaming ook, door den kooper verleend, is steeds herroepelijk.