• Boek 7a Artikel 1783 (7a:1783 BW)

    Verlies ten laste van lener

    1. Indien de zaak bij het ter leen geven geschat is, komt het verlies van dezelve, al ontstond dat ook door toeval, ten laste van dengenen die de zaak ter leen ontvangen heeft, ten ware het tegendeel mogt bedongen zijn.