Actualiteiten

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst en arbeidsomvang

23 mei 2022

Om werknemers in flexibele arbeidsrelaties (zoals oproepkrachten) meer zekerheid te bieden over het bestaan en de omvang van de arbeidsovereenkomst, kennen we twee rechtsvermoedens: het (i) rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst en (ii) rechtsvermoeden arbeidsomvang. Deze rechtsvermoedens houden…

Deskundigenoordeel UWV en second opinion

16 mei 2022

In geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid van een werknemer kunnen verschillende oordelen en adviezen een rol spelen. Denk aan het deskundigenoordeel van het UWV en de second opinion van een bedrijfsarts. In welke situatie kan welk oordeel/advies…

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

9 mei 2022

Vakantie, oftewel de vrijstelling van de verplichting tot het verrichten van arbeid met behoud van loon. Het is niet alleen een hele fijne arbeidsvoorwaarde, het is ook een hele belangrijke. Vakantiedagen hebben namelijk een recuperatiefunctie.…

De wederindiensttredingsvoorwaarde

2 mei 2022

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Deze is geregeld in artikel 7:681 en 682 BW en artikel 18, 19 en 22 van de Ontslaregeling. Op grond van deze voorwaarde mag een werkgever na…

Hoe werkt de ketenregeling?

25 april 2022

De ketenregeling geeft handvatten voor het kunnen geven van antwoord op de vraag wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd. Dit omdat de mogelijkheid van flexibele arbeid op basis van de…

De aanzegverplichting bij een bepaalde tijd contract

18 april 2022

De werkgever heeft ten aanzien van werknemers met een bepaalde tijd contract een zogenoemde wettelijke aanzegverplichting. Maar wat houdt dit precies in en wat betekent het niet naleven van deze verplichting? In dit blog wordt…

Geen arbeid, wel loon, tenzij…

11 april 2022

Geen arbeid, geen loon. Een verstrekkende maatregel voor de werknemer en juist daarom een maatregel die niet zomaar toegepast kan worden. Vandaar ook dat het tot 1 januari 2020 geldende wetsartikel 7:627 BW ´geen arbeid,…

Een faillissement voorkomen? Soms biedt de WHOA uitkomst

24 januari 2022

Een faillissement voorkomen? Soms biedt de WHOA uitkomst Financiële onzekerheid speelt steeds meer bedrijven parten. Veel in de kern gezonde bedrijven staat door het oplopen van schulden, bijvoorbeeld door coronamaatregelen, het water aan de lippen.…

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

19 januari 2022

Vakantie, oftewel de vrijstelling van de verplichting tot het verrichten van arbeid met behoud van loon. Het is niet alleen een hele fijne arbeidsvoorwaarde, het is ook een hele belangrijke. Vakantiedagen hebben namelijk een recuperatiefunctie.…

Koop breekt geen huur: de haken en ogen

16 december 2021

In het huurrecht geldt de regel: ‘koop breekt geen huur’ (art. 7:226 BW). Dat wil zeggen: de huurovereenkomst gaat bij de verkoop van een pand automatisch over op de nieuwe eigenaar. Kraakhelder toch? Ja en…

1 2 3 8