Actualiteiten

Huisvestigingswet: Wat kunnen gemeente regelen?

21 november 2022

De Huisvestingswet (Hvw) geeft gemeenten een paar belangrijke instrumenten om door middel van een Huisvestingsverordening in de samenstelling en verdeling van de woonruimtevoorraad in te grijpen. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor woningzoekenden en huizeneigenaren.…

Partneralimentatie wijzigen in tijden van uitzonderlijke inflatie

14 november 2022

Als adviseur, al zijn echtscheidingen wellicht niet uw speerpunt, zal het u toch wel eens gevraagd worden: ‘Mijn onderhoudsverplichting is veel te hoog, zou daar nou echt niets aan te doen zijn?’ Het korte antwoord…

MKB-ondernemers krijgen sneller hun geld door nieuwe wetgeving

7 november 2022

Per 1 juli 2022 geldt de Wet Verkorten Betaaltermijnen. Deze wet moet voorkomen dat grootbedrijven gebruik maken van hun machtspositie om hun leveranciers (eenzijdig) betaaltermijnen op te leggen van langer dan 30 dagen. Valerie Kruijtzer…

De huurder die stelselmatig te laat betaalt

1 november 2022

Vandaag een uitspraak van de rechtbank Haarlem van 7 september 2022, die relevant is voor verhuurders die te maken hebben met een huurder die onregelmatig of “stelselmatig te laat” betaalt. Advocaat Arjen de Bruijn van Banning…

De mondkapjesaffaire: rechter ontslaat bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie

24 oktober 2022

Op 28 april 2022 schorst de Rechtbank Amsterdam Sywert van Lienden en Bernd Damme als bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege hun rol bij de 'mondkapjesaffaire' (ECLI:NL:RBAMS:2022:4160). Circa drie maanden later, op 21 juli 2022,…

Aanvang bevrijdende verjaring(stermijn) – ook zonder bezit (?!)

17 oktober 2022

Het verkrijgen van grond door verjaring blijkt in de juridische praktijk een lastig onderwerp te zijn. Wanneer exact de termijn van verjaring begint te lopen is één van die hersenkrakers. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 januari…

Studiekosten en nevenwerkzaamheden: concrete tips

10 oktober 2022

Op 1 augustus 2022 moeten werkgevers voldoen aan nieuwe regels over nevenwerkzaamheden en studiekosten. Dit is op basis van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In deze blog geeft advocaat Koen Vermeulen van GMW…

Eigendomsvoorbehoud: Tips & Tricks

3 oktober 2022

Eigendomsvoorbehoud ex art. 3:92 BW Wanneer je als leverancier zaken levert en de afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is dat heel vervelend. De zaken heb je niet meer onder je en je moet maar zien…

Is de gemeente aansprakelijk voor de Japanse duizendknoop?

26 september 2022

De Japanse duizendknoop wordt in de media ook wel de ‘horrorplant’ genoemd. Het is een sterk woekerende plantensoort die volgens de Universiteit van Wageningen wordt gerekend tot de meest invasieve exoten. Als de duizendknoop eenmaal…

Docente verzwijgt (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid: vernietiging arbeidsovereenkomst

19 september 2022

Het uitgangspunt bij een sollicitatieprocedure is dat de werknemer informatie die van belang is voor een goede uitoefening van zijn functie met de werkgever moet delen. Dit geldt ook ten aanzien van medische omstandigheden. Dit…

1 2 3 4 11