Consumentenrecht

Het consumentenrecht geeft alle regels die betrekking hebben op consumenten. Een consument is iemand die handelt buiten de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Het gaat dus om privégebruik en om een natuurlijk persoon. Daarnaast moet het gaan om roerende zaken. Er wordt een koopovereenkomst gesloten voor de (ver)koop van roerende zaken.

Dwingend recht

Het consumentenrecht bevat veelal regels van dwingend recht. Dit betekent dat er niet van kan worden afgeweken. Ten minste, niet ten nadele van de consument. Dit zorgt er dus voor dat consumenten over het algemeen sterk beschermd worden.

Bedenktijd

Vaak mag je als consument een product terug brengen op het moment dat je er toch niet tevreden mee bent. Bedrijven bieden deze mogelijkheid vaak aan. Je hebt als consument echter niet altijd ook het recht om dit te doen. Bedrijven zijn namelijk niet altijd wettelijk verplicht je deze bedenktijd te bieden. Dit is alleen anders indien er sprake is van koop op afstand of koop buiten de verkoopruimte. Bijvoorbeeld online of telefonisch. In die gevallen heeft de consument een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Conformiteit

De verkoper is verplicht een deugdelijk product af te leveren. Dat betekent dat het product aan de overeenkomst moet beantwoorden. Er moet sprake zijn van conformiteit. Als de consument heeft aangegeven dat het product aan bepaalde eisen moet voldoen, dan moet de verkoper een product afleveren dat daaraan voldoet. Als een product binnen 6 maanden stuk gaat of niet meer naar behoren functioneert, gaan we ervan uit dat er een gebrekkig product is verkocht. Op het moment van verkoop voldeed het product niet aan de overeenkomst. De consument wordt hier dus beschermd. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat het product wel goed was. Na 6 maanden kan een consument nog steeds een beroep doen op het feit dat het product bij verkoop al gebrekkig was. Alleen is het dan aan de consument om dit te bewijzen.

Non-conformiteit

Op het moment dat er sprake is van non-conformiteit, kan de koper verschillende dingen doen. Hij kan reparatie of vervanging vorderen van de verkoper. Als dit onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden geëist, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Als de koper schade heeft geleden door de non-conformiteit, kan deze ook een schadevergoeding vorderen.

Klachtplicht

Zodra de koper erachter komt dat een product niet voldoet aan hetgeen hij ervan mocht verwachten, moet hij dit melden. Dit wordt de klachtplicht genoemd. De koper moet binnen bekwame tijd aan de verkoper laten weten dat het product gebrekkig is. De wet zegt dat een termijn van twee maanden bij consumentenkoop in ieder geval op tijd is. Maar verder hangt het af van alle omstandigheden van het geval wanneer tijdig geklaagd is. Met de klachtplicht wordt dus eigenlijk de verkoper beschermd. Als de koper namelijk te laat klaagt, verliest hij alle rechten die hij heeft op grond van non-conformiteit.