Juridische begrippen

Juridische begrippen

Wat betekenen de juridische begrippen die in de wet te vinden zijn? Hieronder staan veel voorkomende juridische begrippen die door Wetboek Plus worden uitgelegd. Gratis en beschikbaar voor iedereen, want wij geloven in de kracht van delen. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan gerust je vraag per email naar Wetboek Plus via: [email protected]!

0-9

Wat is 230a-kantoorruimte?

Wat is 290-bedrijfruimte?

Wat is een 403-verklaring?

 

A

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arrest?

Wat is aanneming van werk?

Wat is aanvaarding van een aanbod?

Wat is aansprakelijkheid van ondergeschikten?

 

B

Wat is een boetebeding?

Wat is bedrog?

Wat is een beperkt recht?

Wat is het bodemrecht?

 

C

Wat is een concurrentiebeding?

Wat is een conservatoir beslag?

Wat is consumentenkoop?

Wat is een commanditaire vennootschap?

 

D

Wat is dwaling?

 

E

Wat is erfdienstbaarheid?

Wat is erfpacht?

Wat is een eigendomsvoorbehoud?

Wat is een exploot?

 

F

Wat is de faillissementspauliana?

 

H

Wat is handelingsonbekwaamheid?

 

I

Wat is een ingebrekestelling?

 

L

Wat is levering van toekomstige goederen?

 

M

Wat is mandeligheid?

Wat is misbruik van executierecht?

Wat is een maatschap?

 

N

Wat is een natuurlijke verbintenis?

Wat is natrekking van roerende zaken?

Wat is nietigheid?

Wat is een notariële akte?

 

O

Wat is een onrechtmatige daad?

Wat is opschorting?

Wat is ontbinding?

Wat is overdracht?

Wat is overmacht?

Wat zijn onroerende zaken?

Wat is een opdracht?

 

P

Wat is productaansprakelijkheid?

Wat is een pandrecht op zaken? 

Wat is een pandrecht op vorderingen?

Wat is parate executie bij hypotheekrecht?

 

R

Wat is een rechtspersoon?

Wat is redelijkheid en billijkheid?

Wat is revindicatie?

 

V

Wat is een verbintenis?

Wat is verzuim?

Wat is verrekening?

Wat is een vereniging?

Wat is vernietiging?

Wat is een volmacht?

Wat is een vennootschap onder firma?

 

W

Wat is wettelijke rente?

Wat is een wanprestatie?

 

Z

Wat zijn zaken?

Wat is de zwarte lijst?