Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is wettelijke rente?

Wat is wettelijke renteWettelijke rente is de schadevergoeding die is verschuldigd bij vertraging in het voldoen van een geldsom. De schuldeiser heeft dan recht op wettelijke rente ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft geleden. Partijen kunnen ook afspreken dat bij te late betaling een ander rentepercentage is verschuldigd, dan is enkel die contractuele rente verschuldigd.

Wettelijke rente is geregeld in artikel 6:119 BW.