Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een natuurlijke verbintenis?

een natuurlijke verbintenisOp grond van artikel 6:3 BW kent de Nederlandse wet de natuurlijke verbintenis. Wat is een natuurlijke verbintenis? Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet-afdwingbare verbintenis. Op het moment dat je een natuurlijke verbintenis hebt, kan je deze dus niet voor de rechter van iemand afdwingen. Een natuurlijke verbintenis is dus iets anders dan een (rechtens afdwingbare) verbintenis.

Bestaan van een natuurlijke verbintenis

Wanneer bestaat een natuurlijke verbintenis? Er moet een situatie voordoen die is benoemd in artikel 6:3 lid 2 BW.

  1. Als de wet of een rechtshandeling afdwingbaarheid uitsluit.
    • Op het moment dat de wet of een rechtshandeling bepaalt dat een verbintenis niet via de rechter afdwingbaar is, bestaat er een natuurlijke verbintenis. De verbintenis is dan dus niet rechtens afdwingbaar.
  2. Morele verplichting.
    • Als er sprake is van een morele verplichting, dan bestaat er een natuurlijke verbintenis. Je kan een morele verplichting niet afdwingen bij de rechter, dus vandaar dat ook hier sprake is van een natuurlijke verbintenis.

Resterende natuurlijke verbintenis

Soms kan een rechtens afdwingbare verbintenis ook veranderen in een natuurlijke verbintenis. Als er sprake is van verjaring van de vordering of als de rechter heeft besloten dat iemand de vordering niet hoeft te betalen, bestaat er alleen nog een natuurlijke verbintenis. Er bestaat geen rechtens afdwingbare verbintenis meer. De schuldenaar kan nog steeds wel de vordering betalen, mocht diegene dat graag willen. De schuldeiser kan hem alleen niet afdwingen dat hij dit doet.