Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een verbintenis?

Wat is een arrestOp grond van artikel 6:1 BW kan een verbintenis alleen ontstaan als dit uit de wet voortvloeit. De wet geeft echter geen duidelijke omschrijving van een verbintenis. Dit betekent niet dat er in de literatuur verschillende kenmerken worden gekoppeld aan het begrip ‘verbintenis’.

Kenmerken van een verbintenis

In de literatuur worden er de volgende kenmerken verbonden aan een verbintenis.

  1. Rechtsbetrekking: dit betekent dat er een juridische verhouding moet bestaan tussen partijen. Het gaat dus niet om elke willekeurige verhouding tussen mensen, maar alleen om juridische verhoudingen.
  2. Vermogensrechtelijke aard: de rechtsbetrekking tussen partijen moet van vermogensrechtelijke aard zijn. Dit is zo, omdat men wil voorkomen dat uit familierechtelijke betrekkingen of betrekkingen met de overheid ook verbintenissen ontstaan. Alleen als het gaat om een juridische verhouding die betrekking heeft op een vermogensrechtelijke situatie is er sprake van een verbintenis.
  3. Verplichting: uit de vermogensrechtelijke rechtsbetrekking moet voor partijen ook een verplichting voortvloeien. Het is niet vereist dat beide partijen een verplichting opgelegd krijgen. Het kan ook zo zijn dat voor de één een verplichting ontstaat en voor de ander slechts een afspraak of een vordering. Wat wel vereist is dat de verplichting enerzijds en de vordering of afspraak anderzijds met elkaar samenhangen. Ze moeten met elkaar corresponderen.