Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een 403-verklaring?

403-verklaringIn beginsel moet iedere rechtspersoon een jaarrekening opstellen. Een tot een groep behorende rechtspersoon (bijvoorbeeld een dochtervennootschap van een moedervennootschap) kan echter, in bepaalde gevallen, worden vrijgesteld van deze verplichting. Voorwaarde is dan wel dat de moedervennootschap heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de verplichtingen van de dochtervennootschap. Deze verklaring wordt een 403-verklaring genoemd, en wordt geregeld in artikel 2:403 BW.