Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een concurrentiebeding?

Wat is een concurrentiebedingDe wet kent op grond van artikel 7:653 BW de mogelijkheid tot een concurrentiebeding. In een concurrentiebeding spreken werkgevers en werknemers met elkaar af dat het verboden is om bepaalde werkzaamheden te verrichten voor concurrerende ondernemingen na afloop van de arbeidsovereenkomst. Om van een rechtsgeldig concurrentiebeding te kunnen spreken moet er aan zes vereisten zijn voldaan, ook wel bestanddelen genoemd. Als er van één van deze bestanddelen geen sprake is, dan is artikel 7:653 BW niet van toepassing.