Wat is ontbinding?

Wat is ontbindingAls je samen met iemand een overeenkomst sluit, wil je graag dat de wederpartij de overeenkomst nakomt. Op het moment dat de wederpartij zijn verplichting niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Op grond van artikel 6:265 BW heb je dan de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Vereisten voor ontbinding

Wanneer kan je een overeenkomst ontbinden? Er moet sprake zijn van een wederkerige overeenkomst. Dat betekent dat beide partijen een prestatie moeten leveren. Ook moet er sprake zijn van een tekortkoming. Er is pas sprake van een tekortkoming als de verbintenis opeisbaar is. Als de wederpartij nog niet verplicht is om de prestatie te leveren, bijvoorbeeld omdat jullie een bepaald tijdstip voor nakoming hebben afgesproken, dan is de verbintenis niet opeisbaar. Op het moment dat de wederpartij de verbintenis niet nakomt, dus de prestatie die is afgesproken niet voldoet, is er sprake van een tekortkoming. De wederpartij moet op grond van artikel 6:265 lid 2 BW in verzuim zijn getreden.

Bevoegdheid tot ontbinding

Op grond van artikel 6:265 BW bestaan er twee voorwaarden om te kunnen ontbinden.

  1. Er moet sprake zijn van een tekortkoming. Deze tekortkoming hoeft niet toerekenbaar te zijn om de overeenkomst te ontbinden. Dus ook als de schuldenaar de prestatie niet nakomt vanwege overmacht, kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden. Als je ook een schadevergoeding wil vorderen, moet er wel sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming en mag er geen sprake zijn van overmacht.
  2. Het verzuim van de schuldenaar. Als het gaat om tijdelijke onmogelijkheid, het is nog wel mogelijk om aan de verbintenis te voldoen, dan is voor een schadevergoeding verzuim nodig. Voor ontbinding is dat niet zo. Bij elke vorm van onmogelijkheid, zowel blijvend als tijdelijk, kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden.

Wijze van ontbinding

Je kan een wederkerige overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring te versturen. Dit volgt uit artikel 6:267 lid 1 BW. Je kan dit buitengerechtelijk doen, dus zelf een verklaring sturen zonder dat je naar de rechter hoeft. Maar ontbinding kan ook door een rechter worden uitgesproken, gerechtelijke ontbinding noemen we dat. Op grond van artikel 6:267 lid 2 BW kan dit.