Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat zijn onroerende zaken?

Wat zijn onroerende zaken

Je hebt verschillende soorten zaken, zowel roerend als onroerend. Uit artikel 3:3 lid 1 BW volgt dat een gebouw of werk als onroerende zaak moet worden aangemerkt, indien het duurzaam met de grond is verenigd. Er moet dus sprake zijn van vereniging met de grond en deze vereniging moet ook nog is duurzaam zijn. Er gelden hier dus twee vereisten.

Is een werk of gebouw met de grond verenigd?

Voor de vraag of een bouwwerk überhaupt met de grond is verenigd – dus de duurzaamheid nog daargelaten – heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als de constructie van een bouwwerk is bestemd om zich op het land te bevinden en dat zij direct dan wel indirect feitelijk in voortdurende verbinding staan met de ondergelegen grond, er sprake is van een vereniging met de grond en dus van een onroerende zaak (Hoge Raad 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO3644, Rijdende Havenkranen II). In deze zaak ging het om havenkranen.

Is een werk of gebouw duurzaam met de grond verenigd?

Voor de beantwoording van deze vraag moeten we kijken naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 1997 (Hoge Raad 31 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478, Portacabin). Hier ging het om een portacabin. De vraag was of een roerende zaak door middel van natrekking als onroerend aangemerkt kon worden. Bij de Hoge Raad ging het om de vraag wanneer er überhaupt sprake is van get criterium ‘duurzaam met de grond verenigd’. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat moet worden gekeken of het bouwwerk naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Hierbij moet worden gelet op de bedoeling van de bouwer dan wel zijn opdrachtgever die naar buiten kenbaar is gemaakt. Als het bouwwerk niet bestemd is om duurzaam op één plek te blijven, dan is deze niet duurzaam met de grond verenigd en is er ook geen sprake van een onroerend goed in de zin van artikel 3:3 BW.