• Boek 3 Artikel 3 (3:3 BW)

  Onroerende zaken

  1. Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
  2. Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

  Toelichting

  Onroerende zaken zijn de grond, en beplanting en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd. Naar objectieve maatstaven moet worden beoordeeld of de zaak is bedoeld duurzaam ter plaatse te blijven. Gekeken wordt naar de bedoeling van de bouwer, voor zover die naar buiten kenbaar is. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend.

  Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn, zegt artikel 3:3 BW. Dus alles behalve de grond, niet gewonnen delfstoffen, beplanting die met de grond is verbonden alsmede, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Denk bij roerende zaken bijvoorbeeld aan een auto, computer en boeken.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.