• Boek 3 Artikel 38 (3:38 BW)

  Tijdsbepaling of voorwaarde

  1. Tenzij uit de wet of uit de aard van de rechtshandeling anders voortvloeit, kan een rechtshandeling onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht.
  2. De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.