• Boek 3 Artikel 294 (3:294 BW)

    Einde retentierecht

    1. Het retentierecht eindigt doordat de zaak in de macht komt van de schuldenaar of de rechthebbende, tenzij de schuldeiser haar weer uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.