• Boek 3 Artikel 82 (3:82 BW)

  Afhankelijke rechten

  Afhankelijke rechten volgen het recht waaraan zij verbonden zijn.

  Toelichting

  Een afhankelijk recht is een recht dat niet zonder een ander recht kan bestaan. Het afhankelijke recht is dusdanig verbonden met het andere recht, dat het dat andere recht volgt. Bij overgang van rechten gaat het afhankelijke recht automatisch mee. Daar hoeft geen aparte rechtshandeling voor plaats te vinden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.