• Boek 3 Artikel 116 (3:116 BW)

    Opvolging onder algemene titel

    1. Hij die onder een algemene titel een ander opvolgt, volgt daarmede die ander op in diens bezit en houderschap, met alle hoedanigheden en gebreken daarvan.