• Boek 3 Artikel 65 (3:65 BW)

    Volmacht aan twee of meer personen

    1. Is een volmacht aan twee of meer personen tezamen verleend, dan is ieder van hen bevoegd zelfstandig te handelen, tenzij anders is bepaald.