• Boek 3 Artikel 15c (3:15c BW)

    Schakelbepaling

    1. Buiten het vermogensrecht vindt artikel 15a overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.