• Boek 3 Artikel 169 (3:169 BW)

    Gebruik gemeenschappelijk goed

    1. Tenzij een regeling anders bepaalt, is iedere deelgenoot bevoegd tot het gebruik van een gemeenschappelijk goed, mits dit gebruik met het recht van de overige deelgenoten te verenigen is.