• Boek 3 Artikel 96 (3:96 BW)

    Levering aandeel in een goed

    1. De levering van een aandeel in een goed geschiedt op overeenkomstige wijze en met overeenkomstige gevolgen als is bepaald met betrekking tot levering van dat goed.