• Boek 3 Artikel 107 (3:107 BW)

    Bezit en houderschap

    1. Bezit is het houden van een goed voor zichzelf.
    2. Bezit is onmiddellijk, wanneer iemand bezit zonder dat een ander het goed voor hem houdt.
    3. Bezit is middellijk, wanneer iemand bezit door middel van een ander die het goed voor hem houdt.
    4. Houderschap is op overeenkomstige wijze onmiddellijk of middellijk.