• Boek 3 Artikel 315 (3:315 BW)

    Verjaringstermijn rechtsvordering tot opeising van een nalatenschap

    1. De termijn van verjaring van een rechtsvordering tot opeising van een nalatenschap begint met de aanvang van de dag, volgende op die van het overlijden van de erflater.