• Boek 3 Artikel 315 (3:315 BW)

  Verjaringstermijn rechtsvordering tot opeising van een nalatenschap

  De termijn van verjaring van een rechtsvordering tot opeising van een nalatenschap begint met de aanvang van de dag, volgende op die van het overlijden van de erflater.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.