• Boek 3 Artikel 199 (3:199 BW)

    Schakelbepaling

    1. Op een verdeling zijn de artikelen 228-230 van Boek 6 niet van toepassing.