• Boek 3 Artikel 292 (3:292 BW)

    Voorrang verhaalsrecht

    1. De schuldeiser kan zijn vordering op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen.